Shqip

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Shqipe si për të rritur ashtu edhe për fëmijë, në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat. Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Shqipe, duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë Gjuhën Shqipe jo vetëm në ambjentet e Shkollës sonë por edhe në praktikë, duke…

Anglisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Angleze për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Angleze duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet…

Gjermanisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Gjermane për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Gjermane duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet…

Italisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Italiane për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Italiane duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet…

Frëngjisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Franceze për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit. Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Franceze duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në…

Spanjisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Spanjolle për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Spanjolle duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet…

Holandisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Hollandeze për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Hollandeze duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet…

Norvegjisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Norvegjeze për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Norvegjeze duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet…

Suedisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Suedeze për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Suedeze duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet…

Danisht

“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Daneze për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Daneze duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet…