Përkthim dhe interpretim

You are here:

Qendra Amerikane e Kurseve “Kristofor Kolombi” ju ofron përkthim & interpretim profesional në të                                        gjitha gjuhët me standardin më të lartë. Përkthyesit tanë janë të licensuar dhe kanë një eksperiencë      r          rr   r                    të gjatë në këtë profesion ndaj na kontaktoni në lidhje me përkthime dhe interpretime të fushave të ndryshme.

 

Dëshironi të dini më tepër?
Plotësoni formën ose na telefononi në numrat tanë të telefonit.