Konsultime për shkollë

You are here:
Qendra Amerikane e Kurseve “Kristofor Kolombi” ka partneritet me shumë universitete dhe institucione në të gjithë botën.
Ne ofrojmë programe konsultimesh për nxënës e studentë, të të gjitha grupmoshave dhe niveleve për studimet jashtë vendit.
Ne ju ndihmojmë të zgjidhni destinacionin më të mirë arsimor që i përshtatet rezultateve tuaja akademike, burimeve financiare
të familjes tuaj dhe degës që dëshironi të studioni.


                  Shqyrto mundësitë këtu…