Informatikë

You are here:

Shkolla Amerikane “Kristofor Kolombi” ju ofron kurse përgatitore për të gjithë Programet e Informatikës

 

Mbi mësimdhënien

Profesorët: Janë me eksperiencë të gjatë në mësimdhënie, me gradat më të larta akademike. Ata përdorin kërkimet më të fundit rezultative në metodologjitë e mësimdhënies, duke përfshirë edhe teknologjinë si mjet të domosdoshëm.

Ambientet: Mësimdhënia ndiqet në ambiente të krijuara sipas metodologjive bashkëkohore. Klasat janë të vogla në mënyrë që kursantët të praktikojnë sa më shumë gjatë mësimit.

Metodat: Ne ofrojmë metodat më të fundit, me një curriculum të gjithanshëm ndërdisiplinar, i cili i përshtatet kërkesave specifike të kursantëve, të përzgjedhura në bashkëpunim me institucionet arsimore.

Klasat: Organizohen me pjesëmarrje dinamike, me prezantime të vazhdueshme në fusha të ndryshme të dijes për të përsëritur njohuritë e dhëna.

Certifikata: Pas provimit përfundimtar kursanti pajiset me certifikatë, sipas vlerësimit standard. Certifikata njihet nga Ministria e Arsimit.

Regjistrimi

Orari: Nga ora 7.00 am deri në orën 22.00 pm, nga e hëna në të diel. 

Grupet ndahen ne 4 lloje: 6-8 veta; 3-4 veta; 2 veta, dhe individual. Orari finalizohet me grupin sipas preferencave që secili ka. Kurset përshtaten sipas grupmoshave të ndryshme.

Çmimet: Janë tejet konkurruese krahasuar me standartin më të lartë të mësimdhënies. Pagesa bëhet në fillim të çdo niveli ose me 3 këste.  Tre seancat e para janë gjithmonë falas në mënyrë qe kursanti të bindet për cilësinë e shërbimit.

Oferta të larmishme: Për të qenë gjithmonë në dijeni të ofertave shikoni kategorinë e ofertave, na ndiqni në rrjetet sociale ose na kontaktoni.

Dëshironi të dini më tepër?
Plotësoni formën ose na telefononi në numrat tanë të telefonit.