Kurse Gjuhësh

You are here:

Gjuhët e huaja në qendrën tonë

Ne përdorim metodat e fundit për mësimdhënien e gjuhëve të huaja, duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë gjuhën e huaj, jo    vetëm në ambientet e shkollës sonë, por edhe në praktikë. Ata bëhen pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme social-kulturore.