Misioni

You are here:

Shkolla Amerikane e gjuhëve të huaja

Misioni ynë

“Kristofor Kolombi” ju ofron një gamë të gjerë studimesh ndërdisiplinare për gjuhët e huaja të cilat zhvillojnë kompetencat linguistike në të folur, shkruar, lexuar dhe dëgjuar si dhe ju mirëinformon për kulturën e gjuhës që ju studioni, me anë të metodave, teksteve dhe studimeve jashtë vendit (“Study Abroad Program”). Në shkollën “Kristofor Kolombi”, ju njiheni për herë të parë me metodologjinë e mësimdhënies interaktive “Task Based”, e njëjta metodologji që ushtrohet në universitetet amerikane, e përshtatur gjithashtu me metodologjitë më të fundit linguistike dhe pedagogjike bashkëkohore europiane. Kjo risi e sjellë për herë të parë në Shqipëri nga profesorë me eksperiencë të gjatë në mësimdhënien e Gjuhëve të Huaja në Amerikë dhe Evropë bën që kursantët tanë (fëmijë, adoleshentë apo të rritur) të mësojnë një gjuhë të huaj në një kohë të shkurtër, në mënyrë superinteraktive, ndërdisiplinare, zbavitëse, krijuese dhe të efektshme.

500+

Kursantë me studime jashtë

12

Vite në treg

5000+

Studentë të suksesshëm

Kristofor Kolombi

“Kristofor Kolombi” mundëson gjithashtu konsulencë dhe përkrahje në karrierën tuaj, duke ju drejtuar dhe mbështetur që në hapat e para të profesionit tuaj. Ju mund të përgatiteni për provimet e maturës (me qëllim që të zgjidhni profesionin e duhur), të merrni pjesë në trajnime profesionale (informatikë, gjuhë teknike, thellim të mëtejshëm të njohurive tuaja në profesionin e dëshiruar), workshope, apo të konsultoheni me specialistët tanë për çështje të dimensioneve të ndryshme jo vetëm me karrierën tuaj brenda vendit por edhe atë jashtë vendit. Ne, vazhdimisht ofrojmë trajnime (falas) për t’ju informuar mbi aplikimet jashtë shtetit, një informacion aq i dobishëm por që mungon jashtë mase dhe që rrjedhimisht ka pasoja negative për ata që nuk e zotërojnë atë.
Në shkollën tonë ju mund t’u përkushtoheni dhe kurseve të artit. Profesorët tanë janë specialistë të fushave të ndryshme artistike (letërsi, pikturë, skulpturë, muzikë, yoga, etj.) të cilët ndihmojnë që në zanafillë prindërit për të orientuar talentin e fëmijëve, dhe vazhdojnë me këmbëngulje dhe pasion mbështesin kursantët për një të ardhme të sukseshme. Puna e stafit tonë në kuadrin artistik është i veçantë pasi ne duam të kontribuojmë edhe në fushën artistike me qëllim që vendi ku ne jetojmë të reflektojë sa më shëndetshëm jetën socialo-kulturore.
Ne kemi nderin t’ju mirëpresim dhe jemi pjesë e juaja!