Yoga

Qendra Amerikane e Kurseve “Kristofor Kolombi” ju ofron të përfitoni nga Yoga (Hatha Yoga; Astanga Yoga, Meditim etj.) për të arritur harmoninë e qenies. Yoga është një sistem gjithëpërfshirës për zhvillimin fizik, mendor dhe shpirtëror. Investoni në shëndetin tuaj!