Mësues/e për gjuhën kineze

Shkolla Amerikane e Gjuhëve të Huaja “Kristofor Kolombi” kërkon të punësojë një mësues/e për gjuhën kineze. Kriteret: 1. Të jetë diplomuar për arsimin përkatës (specializimet në atë fushë përbëjnë avantazh). 2. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie. Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV: • Nëpërmjet numrit të kontaktit: 069 67 10 513; • Në…

Read article