Gjuhë të tjera>>>

Compression_Spring_International_Sales_and_Export_Services_flags_world“Kolombi” ofron kurse në gjuhën Bullgare, Hollandeze, Arabe, Daneze, Ruse, etj. si për të rritur ashtu edhe për fëmijë, në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat. Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhëve të Huaja, duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë gjuhën e huaj jo vetëm në ambjentet e Shkollës sonë por edhe në praktikë, duke u bërë pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme socialo-kulturore.

  1. Gjuhë e Huaj për Fëmijë
  2. Gjuhë e Huaj për Adoleshentë
  3. Gjuhë e Huaj për të Rritur
  4. Gjuhë e Huaj individuale
  5. Gjuhë e Huaj në Shtëpi
  6. Gjuhë e Huaj Online