Trajnime Profesionale

“Kolombi” Ju ofron Trajnime Profesionale në të gjitha profesionet me një standart shumë të lartë në mësimdhënie, orë të mjaftueshme, çmime konkuruese, me pedagogë të përkushtuar dhe me eksperiencë në mësimdhënie për profesionet përkatëse (psh. trajnime ne mësuesi (Task Based); komunikim, shkrim profesional, teknologji, etj.) trajnime profesionale

  Mbi Mësimdhënien Profesorët tanë janë me eksperiencë të gjatë në mësimdhënie, me gradat më të larta akademike, të cilët përdorin kërkimet më të fundit rezultative në metodologjitë e mësimdhënies duke përfshirë edhe teknologjinë si mjet të domosdoshëm. Këto trajnime mund t’i kryeni dhe brenda ambjenteve të punës në një orar që i përshtatet stafit tuaj. Kristofor Kolombi trajnime profesionale Gjate trajnimit te profesoreve te gjuheve të huaja në metodologjinë Amerikane “Task Based”. Kristofor Kolombi trajnime