Mendimi Kritik

4-240x300Ky kurs ka për qëllim:

 • Identifikimin, vlerësimin dhe ndërtimin e argumentëve në gjuhën e folur dhe të shkruar;
 • Zhvillimin e arsyetimit;
 • Njohjen e qëllimeve të përkufizimeve;
 • Ndarjen e funksioneve të gjuhës, kapacitetin e shprehjes dhe influencën e kuptimit
 • Shkrimin e një eseje argumentative
 • Zotërimin e prezantimit

 

PROGRAMI I LËNDËS:

 • Kapitulli 1: Parathënie e Mendimit Kritik
  Çfarë është mendimi kritik ? Standartet e Mendimit kritik. Përfitimet e mendimit ktitik. Pengesa ndaj mendimit kritik. Karakteristika të një mendimtari kritik.
 • Kapitulli 2: Njohja e Argumentit
  Ç’është një argument? Identifikimi i paramendimeve dhe konkluzioneve. Ç’është një argument i mirë? Çfarë nuk është argument.
 • Kapitulli 3: Konceptet Llogjike Bazë
  Deduksioni dhe Induksioni. Si arrihet në përfundimin se një argument është deduktiv dhe induktiv.
 • Kapitulli 4: Gjuha
  Gjetja e fjalëve të duhura. Nevoja për përpikmëri. Rëndesia e përkufizimeve të qarta. Gjuha emocionale. Eufemizmat dhe Korrektësa politike.
 • Kapitulli 5: Fallcitetet Llogjike
  Fallcitetet e evidencave jo eficente. (si psh. Sulmi ndaj personit, sulmi ndaj motivit, etj.)
 • Kapitulli 6: Fallcitetet e provave të pamjaftueshme
 • Kapitulli 7: Analiza e argumentave
  Argumentet e shkurtra. Përmbledhja e argumenteve të gjata.
 • Kapitulli 8: Vlerësimi i argumenteve dhe pretendimet për rezultate të verteta
  Kur një argument është i mirë. Kur është e arsyeshme të pranohet një konkluzion. Ese Kritike.
 • Kapitulli 9: Pak nga llogjika kategorike
  Thëniet kategorike. Përkthimi në formë kategorike. Sillogismat kategorikë
 • Kapitulli 10: Pak nga llogjika argumentuese
  Analizë më e thelë e mohimit.
 • Kapitulli 11: Arsyetimi Induktiv
  Argumentimi statistik. Analogjia, etj.
 • Kapitulli 12: Gjetja, Verësimi dhe Përdorimi i Burimeve
  Si të përdoresh burimet…
 • Kapitulli 13: Shkrimi i një Eseje Argumentative
  Si të shkruash një argument të suksesshëm. Para së të shkruash. Drafti i parë. Drafti i dytë.
 • Kapitulli 14: Të Menduarit Kritik ndaj Medias
  Lajmet, reklamat etj. Si arrin media të kapë interesin tonë?
 • Kapitulli 15: Shkenca dhe Pseudoshkenca.
  Arsyetimi shkencor. Kufizimet e shkences. Etj.