IV. Cikli i Ulët

       
Lëndët e Cilkit të Ulët Emër Mbiemër

Matematikë

 
 1. Evisa Guda
 2. File Pali

Gjuhë Shqipe

 
 1. Silvana Dida
 2. Maniola Gjordemi

Gjuhët e Huaja

 
 1. Gentiana Qafzezi
 2. Helion Shtepani

Histori

 
 1. File Pali
 2. Denisa Cuni

Dituri

 
 1. File Pali
 2. Denisa Cuni

Informatikë

 
 1. Eraldi Haxholli
 2. Xhuljan Memoci

Art

 
 1. Laureta Mema
 2. Gizem Maci
 3. Arben Mema